Home

Ons kantoor

Onze diensten

Vacatures

Contact

Onze diensten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accountancy

• controleren van jaarrekeningen;

• samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;

• tussentijdse rapportages;

• begrotingen;

• advisering en begeleiding in automatisering;

• budgettering en kostprijssystemen;

• bedrijfseconomische advisering;

• analyse van resultaatontwikkeling;

• verzorgen van accountantsverklaring.

 

 

Administratieve dienstverlening

• inrichten van administraties;

• beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren;

• verzorgen van financiële administraties;

• tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of half jaar;

• samenstellen van aangiften omzetbelasting;

• administratieve ondersteuning.

 

 

Fiscale dienstverlening

• inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting;

• (her)structurering van ondernemingen;

• loonheffing en sociale verzekeringen;

• successie- en schenkingsrecht;

• fiscaaljuridische vraagstukken;

• fiscale aspecten van vermogensbeheer;

 

Vermogensadvies

• Hoe beheert u vermogen op een goede manier?

• Hoe blijft uw vermogen behouden?

• Hoe kunt u zorgdragen voor de groei van uw vermogen?

• Welke rol speelt de fiscus hierin?

• Moet u uw woning overdragen aan de kinderen?

• Mogen er schenkingen worden gedaan?

• Moet er een testament worden opgesteld of toch het bestaande wijzigen?

• Hoe zit het met de huwelijkse voorwaarden?

• Welke consequenties heeft het nieuwe erfrecht?

 

 

Salarisverwerking

• salarisadministratie;

• salarisstroken;

• eerstedagsmelding;

• loonheffingopgaven;

• journaalposten;

• eindejaarsgegevens.

• loonheffing;

• sociale verzekeringen;

• arbeidsrecht;

• verzuimproblematiek.

• opstellen arbeidsovereenkomsten

 

 

Financiële Planning

• sociale zekerheid en pensioenen;

• fiscale aspecten bij de estate planning;

• inkomensplanning en vermogensbeheer;

• vermogen en eigen huis;

• huwelijkse voorwaarden en testament;

• fusie en overname.

 

 

ADRES

 

 

Denissen & van Dinten

Broerdijk 193

Postbus 1314

6501 BH Nijmegen

Tel: (024) 323 36 69